Portaali www.elavtoit.com kasutamistingimused

  1. www.elavtoit.com pakub võimaluse talunikele ja tarbijatele sõbralike, tasakaalus olevate otsesidemete loomiseks.
  2. Portaali kasutamine on registreerimata kasutajale tasuta.
  3. Registreerunud kasutajale on portaali kasutamine esimesed 3 kuud tasuta. Kui teenus meeldib, siis iga järgmine kasutusaasta maksab 10 EUR
  4. Alates 2011 jaanuarist on kõik www.elavtoit.com talunike pakkumised ka www.soov.ee kuulutustelehel! Soov'i keskkonnal on nädalas umbes 100 000 unikaalset külastajat ning sellega on Teie pakkumised inimestele oluliselt leitavamad!
  5. Portaali kasutaja nõustub mitte kasutama lehekülge ebaseaduslikeks tehinguteks ja/või pettusteks ning mingil muul viisil, mis on vastuolus Eestis kehtivate õigusaktide või heade tavadega. Kasutaja kinnitab, et esitab portaali kasutajaks registreerumisel korrektsed ning tõesed andmed.
  6. Teenusepakkuja ei saa vastutust võtta portaali kaudu tehtavate vastastikuste tehingute õigsuse eest ega portaalis esitatud andmete õigsuse, täielikkuse või täpsuse eest.
  7. Portaali www.elavtoit.com omanik on Softpro OÜ. Kontakisik on Argo Vilberg, e-mail argo@elavtoit.com
  8. Teenuse osutajal on õigus teenuse osutamine lõpetada, teatades sellest ette 7 tööpäeva.

© Elavtoit.comOÜ Softpro, Argo Vilberg, argo@elavtoit.com, 5575868